دیدار رئیس مرکز وکلاء وکارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه با امام جمعه محبوب تبریز آقای دکتر عبدالیان پور حضرت آیت الله دکتر آل هاشم

در دیدار رئیس مرکز وکلاء وکارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه با امام جمعه محبوب تبریز آقای دکتر عبدالیان پور حضرت آیت الله دکتر آل هاشم را بعنوان الگوی مردمی و محبوب برای همه کارگزاران نظام دانست ودر ادامه نسبت به ارائه گزارش در رابطه با عملکرد مجموعه تحت مدیریتی خود نمود. در ادامه نماینده محترم ولی فقیه در استان ضمن اشاره به اهمیت و حساسیت کار وکلاء وکارشناسان اظهار داشتند: اینها مسئولیتهای شبه قضائی هستند وزمینه را برای تصمیم سازی قضات آماده می‌کنند. ایشان درادامه افزودند: حضور کارشناسان ووکلاء در مساجد وارائه خدمات رایگان به مردم وافرادی که توانایی و امکان دسترسی به آنها را ندارند، اقدام بسیار ارزشمندی است که امیدواریم ادامه دار باشد