اهداف و وظایف

 

اهداف 

1- اعمال حمایت‌های لازم حقوقی

2- تسهیل در دستیابی ملت شریف ایران اسلامی- به ویژه اقشار محروم و آسیب‌پذیر و نیازمند به خدمات حقوقی و قضایی.

3- حفظ و حمایت از حقوق عامه.

4- اقدام مؤثر در جهت رفع نیازهای خدماتی ملت شریف ایران در زمینه‌های مشاوره حقوقی و قضایی و امور كارشناسی.

5- ایجاد زمینه و بستر مناسب اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان میهن اسلامی در شرایطی كه حسب تاكیدات مقام معظم رهبری، مقوله توجه ویژه به اشتغال جوانان و رفع معضل بیكاری سرلوحه اقدامات و برنامه‌های مسئولین جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.

6- توسعه امور وكالت و كارشناسی و رفع محدودیت از حمایت‌های قضایی و تسهیل امور مردم در مراجعه به محاكم قضائی.

7- كم كردن  پرونده‌های قضایی و حقوقی در محاكم و جلوگیری از ازدیاد پرونده‌ها در اثر كاهش ضریب خطا و اشتباه مردم در زمینه تشكیل و پیگیری پرونده‌ها در محاكم قضایی.

8- نظارت مستمر و علی‌الدوام بر مؤسسات مشاوره حقوقی و كارشناسی و بررسی و ارزشیابی عملكرد آنان و ....

وظایف


الف- تعیین تعداد مشاور حقوقی یا كارشناس مورد نیاز در هر سال.

ب -  اعطای مجوز كارآموزی مشاوره حقوقی، وكالت، كارشناسی و تعیین حوزه‌های قضایی محل خدمت آنان و اعطای پروانه‌های مشاوره حقوقی و وكالت پایه 2،1 و پروانه كارشناسی و تأیید صلاحیت پس از بررسی توسط مركز.

ج- نظارت و پیگیری بر حسن اجرای مقررات این آیین‌نامه.

د – نظارت  و پیگیری نسبت به عملكرد مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان موضوع این آیین‌نامه.

هـ- بررسی گزارشات تخلفات مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان و تعیین تكلیف در خصوص تنبیهات انتظامی ایشان پس از استماع گزارشات واصله از واحدهای ذی‌ربط كه رأساً یا حسب درخواست شاكی خصوصی و یا اعلام قضات، محاكم دادگستری‌ها صورت می‌گیرد.

ز- انتخاب رییس مركز امور مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان از قضاتی كه دارای پایه قضایی 9 به بالا بوده و دارای حداقل 10 سال سابقه كار قضایی می‌باشند و معرفی آن از طرف معاونت قضایی به ریاست محترم قوه قضاییه جهت صدور ابلاغ برای مدت 2 سال.

و- تعیین تكلیف برای سایر موارد ضروری كه در این آیین نامه مسكوت است با توجه به روح این آیین‌نامه و قوانین و مقررات موجود.