تشکیلات

 

هیات اجرایی   
به منظور تنظیم و تصویب سیاست‌های اجرایی و خط مشی اجرای ماده 187 هیأتی مركب از معاون قضایی رییس قوه قضاییه ( به عنوان رییس هیأت) و رییس مركز امور مشاوران حقوقی، وكلا، كارشناسان، معاون آموزش، تحقیقات و دبیر هیأت مركزی گزینش قوه قضاییه به علاوه سه تن از اساتید دانشگاه در رشته حقوق یا قضات عالی رتبه كه دارای پایه قضایی 9 به بالا می باشند با تعیین رییس قوه قضاییه تشكیل گردیده است.

 رییس مرکز
رییس مركز امور مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان ازبین قضاتی كه دارای پایه قضایی 9 به بالا  و حداقل 10 سال سابقه كار قضایی بوده   با پیشنهاد معاونت قضایی به ریاست محترم قوه قضاییه برای مدت 2 سال انتخاب می شود.