جلسه مشترک مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجانشرقی به میزبانی کانون کارشناسان رسمی

در این جلسه دکتر ایرج شهین باهر رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجانشرقی ضمن اظهار رضایت بابت برگزاری جلسات متداول هماهنگی بین دو نهاد ارائه کننده خدمات مهندسی افزود: با توجه به اینکه وحدت رویه در امورات مختلف نیازمند هماهنگی بیشتر این دو مجموعه میباشد بهتر است با ایجاد کارگروه و یا کمیته مشترک جلسات هماهنگی در خصوص همه موضوعات مورد اشتراک منظم تر برگزار گردد تا این دو نهاد بتوانند خدمات بهتر که در شان مردم فهیم استان هست را ارائه نمایند. مهندس محمد حسن محقق رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان هم ضمن خوشامد گویی به رئیس ، هیات مدیره و بازرسین مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجانشرقی ایجاد هماهنگی های بیشتر بین مرکز و کانون در دوره جدید هیات مدیره مرکز را یکی از فعالیت های شاخص این دوره اذعان کرد و افزود: جامعه کارشناسی بابد خیلی قبلتر شاهد این وفاق و همدلی میبود تا از این طریق ضمن اعتلای جایگاه و شان کارشناسان رسمی دادگستری در جامعه شاهد هم افزایی های بیشتری در کلیه امورات مورد اشتراک در تمام حوزه ها میبودیم که در این دوره خوشبختانه در حال اقدام و عمل است