ارتباط با ما

این فرم جهت ارتباط با روابط عمومی مرکز کارشناسان می باشد. درصورت نیاز به ارتباط با واحد های دیگر به بخش مربوطه مراجعه نمایید.

سامانه پيام كوتاه مرکز به شماره 30008191006065 آماده دريافت نظرات، پيشنهادات و انتقادات شما همكاران محترم مي باشد.